Проекти

«Забезпечення права на доступне середовище людей з особливими потребами»

Реалізація проекту розпочалася в липні 2013 року та триватиме по липень 2014 року.

Мета проекту: створити можливість для незалежного соціального життя людей з інвалідністю завдяки створенню доступного середовища.

Завданнями проекту є:

 • об’єднання організацій громадянського суспільства до захисту права людей з інвалідністю на архітектурну доступність;
 • створення доступного середовища, необхідного людині з інвалідністю щодня;
 • підвищення рівня обізнаності громади міста Києва щодо проблеми доступності зовнішнього середовища.

Тривалість проекту – 1 рік.
У рамках проекту ми закликаємо державні установи, громадські організації, представників соціально-відповідальних компаній, волонтерів до спільної роботи в проекті.

Донор –  World Jewish Relief 


«Організація дозвілля для колишніх в’язнів концтаборів, військовополонених та жертв націонал-соціалістичного режиму»

Реалізація проекту розпочалася з вересня 2012 року та триватиме по 2014 рік.

Мета проекту:  покращення становища представників цільової групи шляхом створення умов для спілкування, відвідання видатних місць, організації груп взаємодопомоги.

Завдання проекту:

 1. Створити умови для спілкування ветеранів війни та жертв окупаційного режиму.
 2. Підвищити рівень обізнаності ветеранів війни, жертв окупаційного режиму в своїх правах та можливостях; 
 3. Сприяти відвіданню видатних місць ветеранами війни та жертвами окупаційного режиму.

В рамках реалізації даного проекту 70 людей похилого віку з інвалідністю, ветеранів війни та жертв тоталітарних репресій та окупаційного режиму (з яких 40– маломобільні люди; 30 – немобільні люди) матимуть можливість розкрити власний потенціал, підвищити рівень обізнаності щодо своїх прав, розвинути взаємодопомогу та взаємопідтримку одне одному.

Донор – Фонд «Пам’ять. Відповідальність. Майбутнє.»


«Організація дозвільнєвої сфери людей похилого віку»

Реалізація проекту розпочалася з липня 2010 року та триватиме 1 рік.

Мета проекту: сприяти підвищенню рівня соціалізації людей похилого віку з особливими потребами,ветеранів війни та жертв тоталітарного режиму через залучення їх до активної громадської позиції, розкриття їхнього потенціалу.

 • Створити умови для розкриття потенціалу людей похилого віку з інвалідністю, ветеранів війни та жертв тоталітарного режиму;
 • Підвищити рівень обізнаності людей похилого віку з інвалідністю, ветеранів війни, жертв тоталітарних репресій щодо своїх правах та можливостях;
 • Розвинути взаємодопомогу та взаємодію між людьми похилого віку з інвалідністю, ветеранами війти та жертвами тоталітарних репресій;

В рамках реалізації даного проекту 70 людей похилого віку з інвалідністю, ветеранів війни та жертв тоталітарних репресій (з яких 50 – маломобільні люди; 20 – люди прикуті до ліжка) матимуть можливість розкрити власний потенціал, підвищити рівень обізнаності щодо своїх прав, розвинути взаємодопомогу та взаємопідтримку одне одному.

Донор – Фонд «Пам’ять. Відповідальність. Майбутнє.»


«Право на самостійне життя людей з інвалідністю. Позитивний досвід»

Реалізація проекту вересень 2010 року по вересень 2011 року.

Мета проекту: об’єднання  успішного досвіду громадських організацій по забезпеченню права людей з інвалідністю на самостійне життя. Поширенню знань про статтю 19 Конвенції ООН про права інвалідів.

В рамках даного проекту було опубліковано кращі практики у роботі з людьми з інвалідністю по забезпеченню права на незалежне життя, розроблено тренінговий модуль для неурядових організацій, що працюють з людьми з інвалідністю, 20 людей з інвалідністю пройшли навчання по незалежному життю в громаді; 25 лідерів громадських організацій людей з особливими потребами пройшли тренінг по відстоюванню прав на незалежне життя.

Донор – Disability rights fund


«Безбар’єрне середовище»

Реалізація проекту розпочалася з 2007 року і триває по даний час.

Мета проекту: вжиття заходів щодо створення доступного безбар’єрного середовища для маломобільних верств населення. В результаті – численні звернення до органів місцевого самоврядування та державної влади призвели до покращення безперешкодного доступу людей з фізичними вадами до місць громадського та житлового призначення.

В рамках реалізації даного проекту здійснюється моніторинг доступності місць соціального призначення м. Києва, проводяться громадські слухання щодо його дотримання; представники Спілки брали участь у проведенні громадського моніторингу «Права людей з інвалідністю в Україні 2008-2009 роки».


«Доступ людей з особливими потребами до комп`ютерних та інформаційних технологій»

Реалізація проекту розпочалася з січня 2006 і триває по даний час.

Мета проекту: створення доступу до інформаційного середовища та комп’ютерних технологій для людей з особливими потребами. В рамках проекту було досягнуто домовленостей з провайдерами м. Києва про надання безкоштовного Інтернету учасникам проекту. В результаті – розширилися комунікативні можливості таких осіб, зникли перепони до навчання, та відкрилися перспективи працевлаштування.

За період реалізації проекту було підключено на безоплатній чи пільговій основі понад 150 людей з обмеженими можливостями.


«Світ без обмежень»

Реалізація проекту розпочалася з січня 2008 і триває по даний час.

Мета проекту: інтеграція людей з інвалідністю в громаду та створення їхнього позитивного іміджу в суспільстві. В рамках проекту: проводяться культурно-дозвіллєві заходи, екскурсії, стрімко розвивається волонтерський рух.

За період реалізації проекту:

 • 750 членів мали змогу відвідати театри та 360 – кінотеатри;
 • Проведено 6 інтегрованих зустрічей для молоді, які охопили 450 молоді з інвалідністю м. Києва;
 • 6 членів відвідують курси з англійської мови;
 • 200 людей з інвалідністю відвідати концерти, розважальні програми, фестивалі на пільгових умовах;
 • 36 молодих людей з інвалідністю мали змогу відвідувати міжнародний реабілітаційний табір для людей з інвалідністю «Євроконтакт» (Німеччина); 
 • 9 молодих людей з інвалідністю мали змогу відвідувати міжнародний молодіжний табір для людей з особливими потребами під патронатом міжнародної благодійної організації «Lions Clubs International» (Норвегія);
 • 6 молодих людей з інвалідністю мали змогу відвідувати міжнародний молодіжний табір для людей з особливими потребами під патронатом міжнародної благодійної організації «Lions Clubs International» (Італія).

«Школа незалежного життя»

Реалізація проекту розпочалася з  вересня 2005 і триває по даний час.

Мета проекту:  навчити молодь з інвалідністю самостійно контролювати своє життя, що зводить до мінімуму залежність від інших людей у прийнятті рішень і здійсненні повсякденної діяльності.

Учасники проекту вчаться:

 • контролювати власні справи;
 • самостійно брати участь у повсякденному житті суспільства;
 • виконувати різні соціальні ролі.

За період реалізації проекту було проведено 6 семінарів-тренінгів «Школа незалежного життя», в яких взяло участь понад 120  молодих людей з інвалідністю. Як результат 70 поступило до ВНЗ,  45 влаштувалося на роботу, 9 створили сім’ю.