Державне матеріальне забезпечення на випадок безробіття

Потрапила в скрутне становище – мене скоротили. Будь ласка, роз’ясніть, хто має право на матеріальне забезпечення на випадок безробіття та які розміри виплат. Гадаю, це буде цікаво й багатьом вашим читачам.

Бондар Валентина Іванівна, м. Миколаїв

Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» визначено, що допомога по безробіттю виплачується особам, які отримали статус безробітного. При цьому розміри та строки виплат залежать від наявності та тривалості страхового стажу, розміру заробітної плати, підстав звільнення, терміну перебування без роботи.

Залежно від цього безробітних можна умовно поділити на категорії.

 

І. Застраховані особи, визнані безробітними в установленому порядку, які працювали на умовах повного або неповного робочого дня (тижня) не менше 26 календарних тижнів протягом 12 місяців, що передували безробіттю, та сплачували при цьому страхові внески.

 

Застраховані особи, в яких була перерва страхового стажу з поважних причин (навчання у професійно-технічних і вищих навчальних закладах, клінічній ординатурі, аспірантурі, докторантурі з денною формою навчання), якщо особа протягом місяця після закінчення цієї перерви зареєструвалася у службі зайнятості як безробітна.

 

Військовослужбовці, звільнені з військової служби у зв’язку зі скороченням чисельності (штату) або за станом здоров’я без права на пенсію, за умови їх реєстрації в установленому порядку в державній службі зайнятості протягом місяця з дня взяття на облік у військовому комісаріаті.

 

ІІ. Застраховані особи, визнані безробітними в установленому порядку, які протягом 12 місяців, що передували початку безробіття, працювали менше 26 календарних тижнів.

 

Застраховані особи, які бажають відновити трудову діяльність після перерви, що тривала більше 6 місяців.

 

Застраховані особи, які були звільнені з останнього місця роботи на підставах, передбачених статтею 37, пп. 3, 4, 7, 8 статті 40, статтями 41 та 45 КЗпПУ.

 

IІІ. Особи (безробітні) у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації за направленням державної служби зайнятості.

 

ІV. Особи, які шукають роботу вперше, й інші незастраховані особи, визнані в установленому порядку безробітними.

 

V. Безробітні, які не можуть бути працевлаштовані через відсутність на ринку праці підходящої роботи.

 

VІ. Безробітний, який поховав особу, що перебувала на його утриманні; особа, яка здійснила поховання безробітного.

 

Розміри виплат

 

 

 

атегорія безробітних

Вид забезпечення

Розмір виплати

Початок та тривалість виплат, стаття Закону

Примітки

Залежно від страхового стажу

Залежно від тривалості безробіття виплачується

І

Допомога по безробіттю

– до 2 років – 50%;

– від 2 до 6 років -55%;

– від 6 до 10 років -60%;

– понад 10 років -70%

– протягом перших 90 календарних днів 100% розрахованої суми допомоги;

– протягом наступних 90 календарних днів – 80%, а надалі – 70%

Виплачують починаючи з 8-го дня після реєстрації у державній службі зайнятості. Загальна тривалість виплати не може перевищувати 360 календарних днів протягом двох років. Для осіб передпенсійного віку (за 2 роки до настання права на пенсію) тривалість виплати допомоги по безробіттю не може перевищувати 720 календарних днів. При черговому визнанні в установленому порядку застрахованої особи безробітною у межах двох років, протягом яких виплачують допомогу по безробіттю, тривалість її виплати враховують сумарно. Строк проходження військової служби прирівнюють до страхового стажу, статті 22, 23, 32

Починаючи з 01.10.08 виплачують у розмірі не менше 500 грн. і не більше середньої заробітної плати, що склалася в галузях національної економіки відповідної галузі (постанова Правління Фонду № 54)

ІІ

Допомога по безробіттю без урахування страхового стажу

Не нижче 23% прожиткового мінімуму для працездатної особи. Ст. 3 Закону України «Про розмір внесків на деякі види загальнообов’язкового державного соціального страхування»

Згідно з постановою Правління Фонду № 54, починаючи з 01.10.08 виплачують у розмірі 360 грн.

IІІ

Матеріальна допомога у період професійного навчання

Див. рядок 1 або 2 табл. залежно від категорії, до якої віднесено таку особу

Виплачують із першого дня навчання. Тривалість виплати зараховується до загальної тривалості виплати допомоги по безробіттю і не може її перевищувати, ст. 27

Якщо безробітний навчається не за постійним місцем проживання, то, крім виплати матеріальної допомоги у період професійного навчання, йому компенсують фактичні витрати на проїзд до місця навчання та назад транспортом загального користування (крім таксі). Розмір допомоги у цей час не зменшується залежно від тривалості безробіття і залишається однаковим на весь період навчання

ІV

Допомога по безробіттю

Не нижче 23% прожиткового мінімуму для працездатної особи.

Ст. 3 Закону України «Про розмір внесків на деякі види загальнообов’язкового державного соціального страхування»

Виплачують починаючи з 8-го дня після реєстрації у державній службі зайнятості. Тривалість виплати не перевищує 180 календарних днів, статті 32, 33

Згідно з постановою Правління Фонду № 54, починаючи з 01.10.08 виплачують у розмірі 360 грн.

V

Одноразова виплата допомоги по безробіттю для організації безробітним підприємницької діяльності

Річна сума допомоги по безробіттю, визначеної на конкретну особу. Якщо безробітний уже одержав частину допомоги по безробіттю, то виплачують її залишок

Безробітний подає до центру зайнятості заяву про надання допомоги та бізнес-план, статті 22, 23

Виплачується особам, яким виповнилося 18 років, за їх бажанням.

Допомогу не надають безробітним:

1) яким скорочувалась тривалість виплати допомоги по безробіттю у разі:

– звільнення з останнього місця роботи за статтею 37, пп. 3, 4, 7, 8, ст. 40, ст. 41 і 45 КЗпПУ;

– відмови від двох пропозицій підходящої роботи;

– відмови безробітного, який не має професії, спеціальності або займав робоче місце, яке не потребує спеціальної підготовки, від професійної підготовки;

– приховування відомостей про працевлаштування на тимчасову роботу в період одержання допомоги по безробіттю;

2) яким виплата допомоги по безробіттю припинялась у зв’язку з її призначенням на підставі документів, що містять неправдиві відомості

Допомога на поховання

У розмірі прожиткового мінімуму для працездатної особи, який становить з 1 жовтня 2008 р. 669 грн.

ч. 1 ст. 29

У разі смерті безробітного інваліда або особи, яка перебувала на його утриманні, за вибором осіб, які здійснювали поховання, виплачується допомога на поховання за цим Законом або допомога на поховання чи відшкодування витрат  на поховання за іншими законодавчими актами

 

 

 

Примітка:

 

Тривалість виплати допомоги по безробіттю, матеріальної допомоги в період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації скорочується на строк до 90 календарних днів у разі: 

 

1) звільнення з останнього місця роботи за власним бажанням без поважних причин (на 90 календарних днів);

 

 2) звільнення з останнього місця роботи з підстав, передбачених ст. 37, пп. 3, 4, 7, 8 ст. 40, ст. 41 і 45 Кодексу законів про працю України (на 90 календарних днів);

 

 3) відмови безробітного від двох пропозицій підходящої роботи або професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації;

 

 4) приховування відомостей про працевлаштування на тимчасову роботу в період одержання допомоги по безробіттю;

 

 5) порушення умов і строку реєстрації та перереєстрації як безробітного, а також недотримання рекомендацій щодо сприяння працевлаштуванню;

 

 6) перереєстрації безробітного, який був знятий з обліку за невідвідування державної служби зайнятості більше 30 календарних днів без поважних причин і не сприяв своєму працевлаштуванню;

 

 7) відмови від роботи за спеціальністю, професією, набутою після професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації за направленням державної служби зайнятості;

 

 8) припинення без поважних причин професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації за направленням державної служби зайнятості (ч. 5 ст. 31 Закону).

 

Суми матеріального забезпечення на випадок безробіття, що належать безробітному і залишилися недоодержаними у зв’язку з його смертю, виплачуються непрацездатним особам, які перебували на утриманні померлого або мали на день його смерті право на одержання від нього утримання.

 

 У разі звернення кількох осіб за належною до виплати сумою матеріального забезпечення на випадок безробіття вона ділиться між ними порівну. 

 

Виплата здійснюється у разі, якщо звернення за належною до виплати сумою матеріального забезпечення на випадок безробіття надійшло не пізніше 6 місяців після смерті безробітного (ст. 37 Закону).

 

Ігор Зайцев