Доручення президента України

З метою забезпечення послідовного впровадження державної соціальної політики щодо підвищення стандартів життя:

М.АЗАРОВУ

1. Забезпечити підготовку і внесення в установленому порядку на розгляд Верховної Ради України проектів законів України про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік» та про внесення змін до деяких законодавчих актів України, передбачивши заходи щодо забезпечення:

1) з 1 травня 2012 року:

  • проведення перерахунку пенсій, призначених та перерахованих відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» до 2008 року, із застосуванням показника середньої заробітної плати на одну застраховану особу в цілому в Україні за 2007 рік, з якої сплачено страхові внески;
  • установлення розміру підвищення до пенсій членам сімей померлих інвалідів війни на рівні 42 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
  • збільшення розмірів підвищень до пенсій відповідним категоріям учасників війни, передбаченим законом, з 10 до 15 відсотків та з 15 до 20 відсотків;
  • збільшення державної допомоги працездатним малозабезпеченим особам, які здійснюють догляд за психічно хворими, до розміру мінімальної заробітної плати;

2) підвищення розмірів пенсій, призначених відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», з 1 липня 2012 року на 10 відсотків, з 1 вересня 2012 року на 10 відсотків, з 1 січня 2013 року на 10,5 відсотка;

3) підвищення розміру щорічної разової грошової допомоги, передбаченої Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», що виплачується у 2012 році, інвалідам війни І групи – до 2200 гривень, II групи – до 1920 гривень, III групи – до 1720 гривень;

4) скасування в 2012 році рівня забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для осіб, які втратили працездатність, та інвалідів, а також поетапного скасування рівня забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум), установленого для дітей;

5) до 1 вересня 2012 року протезами та кріслами колісними всіх інвалідів із вадами опорно-рухового апарату, які цього потребують;

6) спеціалізованого медичного лікування громадян, інвалідність яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою; будівництва (придбання) житла для зазначеної категорії осіб, інвалідів війни, інвалідів по зору і слуху, передбачивши видатки на ці цілі відповідно до обгрунтованих потреб;

7) реабілітації дітей, хворих на дитячий церебральний параліч, передбачивши видатки на цю мету за окремою бюджетною програмою відповідно до обгрунтованої потреби;

8) компенсації громадянам України втрат від знецінення грошових заощаджень, вкладених до 2 січня 1992 року в установи Ощадного банку СРСР та державного страхування СРСР, які діяли на території України, а також в облігації Державної цільової безпроцентної позики 1990 року, державні казначейські зобов’язання СРСР, сертифікати Ощадного банку СРСР, придбані на території Української РСР;

9) створення сучасних перинатальних центрів у регіонах України для надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги, збільшивши видатки за відповідною бюджетною програмою на 269 млн. гривень;

10) функціонування механізму здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов.

2. Забезпечити підготовку та внесення в установленому порядку на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України щодо забезпечення громадян гідною роботою, в якому передбачити, зокрема:

  • запровадження стимулів для роботодавців, які надають робочі місця молоді, інвалідам, особам передпенсійного віку, іншим уразливим категоріям населення;
  • професійне навчання безробітних інтегрованих професій; підтвердження професійної кваліфікації працівника за результатами неформального професійного навчання тощо.

Термін – 30 березня 2012 року

3. Ужити заходів щодо вдосконалення роботи соціальних служб шляхом повного охоплення соціальними послугами найуразливіших категорій населення, раннього виявлення проблемних сімей та вчасного надання їм підтримки.

4. Забезпечити поетапне впровадження європейського підходу до встановлення цін на лікарські засоби.

Доповісти до 2 квітня 2012 року

5. Ужити заходів для посилення соціальної справедливості у сфері оподаткування, зокрема забезпечити підготовку і внесення в установленому порядку на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про внесення змін до Податкового кодексу України щодо запровадження податку на багатство.

Термін – 20 квітня 2012 року

6. Ужити заходів щодо спрощення та здешевлення процедур, пов’язаних із реєстрацією (перереєстрацією) або зняттям з обліку транспортних засобів.

Термін – 2 квітня 2012 року

С.ТІГІПКУ

Забезпечити поетапне, починаючи з квітня 2012 року, осучаснення призначених у минулі роки страхових виплат потерпілим від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.

Термін – 2 квітня 2012 року

С.ТІГІПКУ
А.МОГИЛЬОВУ,
головам обласних, Київської та Севастопольської
міських державних адміністрацій

Ужити заходів щодо залучення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до різних видів сімейного виховання, зокрема влаштування їх у прийомні сім’ї та будинки сімейного типу.

Доповісти до 1 серпня 2012 року

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ

15 березня 2012 року
Джерело: НАІУ