Семінар щодо правових рамок управління в сфері охорони здоров’я та забезпечення безпеки працівників в Україні

Європейськиим Банком Реконструкції та Розвитку (ЄБРР), було організовано семінар щодо правових рамок управління в сфері охорони здоров’я та забезпечення безпеки працівників в Україні. Який проходив в рамках проекту «Охорона здоров’я та забезпечення безпеки працівників. Порівняльно-правовий аналіз».

На якому, президент «Спілки громадських організацій інвалідів Києва» Олександр Ворона, виступив з доповіддю в якій розповів про проблеми застосування законодавства щодо охорони праці осіб з обмеженими можливостями в Україні.


IMG_4665

Зазначимо що екологічна та соціальна політика (ЕСП) Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) декларує, що клієнти Банку мають досягти «… відповідності вимогам Європейського Союзу (ЄС) щодо охорони здоров’я та забезпечення безпеки працівників…».

В Україні, де Банк регулярно інвестує в нові проекти або здійснює оцінку поточних проектів, правові вимоги щодо охорони здоров’я та забезпечення безпеки працівників розпорошені у великій кількості різних правових актів, як законодавчих, так і підзаконних, а також стандартів, що створює значні складності в частині співставлення з європейськими правовими вимогами того рівня охорони, який надається українським законодавством.

IMG_4656

Метою даного проекту було визначено здійснення огляду правових вимог, що діють в Україні, в частині охорони здоров’я та забезпечення безпеки працівників, та їх порівняння з директивами ЄС, що сфокусовані на здоров’ї та безпеці працівників та охороні їх трудових прав. Відповідне порівняння мало на меті формування у персоналу Банку повної картини ступеня конвергенції, а також природи прогалин, що існують сьогодні в українському законодавстві порівняно з європейськими стандартами в галузі охорони праці та здоров’я працюючих.

http://www.ebrd.com