Семінар з розвитку суспільства

12 ЛЮТОГО 2011 РОКУ  молодіжна організація "ГАРТ" і ініціативна група молоді запрошує вас відвідати унікальний семінар з розвитку суспільства. На семінар ми запросили лідерів  молодіжних виховних організацій,
організацій людей з інвалідністю, просто друзів. заняття проведуть наші
лідери і основну частину запрошений гість Сергій Дацюк незалежний
експерт, автор інтернет-книг:«Теорія віртуальності», «Онтологізація»,
«Горизонти конструктивізму»

 

 

 

в програмі:
13.30 –  знайомство, чай
14.00 – дебати на теми розвитку суспільства і роль громадських організацій
15. 00 – семінар: «Глобальні виклики світу в ХХІ столітті – завдання України»

 

Доповідь складається з трьох частин

1.Деякі поняття цивілізаційної антропології.

Цивілізація виникає, розвивається і перетворюється завдяки соціальній енергії.

Системна організація мотивацій. Сьогоднішня ситуація у світі. Деякі поняття ієрархічних цивілізацій: про домінуючу мотивацію, мотиваційну базу, мотиватора, демотиватора, мотиваційний компресор. Християнська цивілізація як приклад застосування понять цивілізаційної антропології. ХХ століття в поняттях цивілізаційної антропології. 

Зміни: домінуючої мотивації та мотиваційних компресорів,мотиватора і демотиватора всередині шести економічних революцій протягом ХХ століття. Суть реалізації підходу Маркса в соціалізмі. Суть реалізації підходів Тейлора і Форда в капіталізмі. Суть революції менеджерів і виникнення технократії в обох соціальних системах. Суть розвитку фондових ринків та банківського кредитування. Суть суспільства споживання. Суть революції креативного класу. Причини світової кризи в поняттях цивілізаційної антропології.

2. Філософія нового етапу розвитку людської цивілізації.

Що таке світова криза з цієї точки зору? Соціальна енергія цивілізацій. Онтологічне розрізнення цивілізації, культури та духовності. Утилітарність та трансценденція. Рівні трансценденції. Міфологічна трансценденція. Релігійна трансценденція. Конструктивна трансценденція. Війни як рушії цивілізаційного розвитку. Концепція дисбалансу – диспаритету структур/систем мотивацій. 

Диспаритети ХХІ століття в реальних зіткненнях. Диспаритети можливих зіткнень у ХХІ столітті. Диспаритети малоймовірних зіткнень у ХХІ столітті. Можливість Світової війни у ХХІ столітті.

3.Новий Світовий Порядок та завдання України.

Що за новий світ з»являється? Суверен в НСП. Суверенітет в НСП. Типи країн в НСП. Типи держав в НСП. Конкуренція держав, корпорацій і самоврядних громад. Розподілений суверенітет в НСП. Розподілене громадянство. Конституційні угоди з громадянами в НСП. Розподіл влади в НСП. Супердіарність замість субсидіарності в НСП. Нові поняття НСП. Соціальні інновації цивілізаційного рівня для України.

16.30-17.30 – чай, обговорення, вільне спілкування

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ:

м.Київ, вул. Галана,2, центр соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями

їхати: м. „Більшовик”, трол. № 42, 22, 27 маршр.№ 201,17 до зупинки „Лебедева-Кумача”

з собою мати: 20, 00 грн (внесок на чай  та оплату лектора)

P.S. для учасників, які користуються ін. візком, на жаль, транспортом не забезпечуємо

про участь просимо повідомити ел. Поштою або за телефоном:

0501752776 – Лариса Остролуцька

0979199831 – Юля Аветисян