Верховна Рада України ратифікувала Конвенцію про права інвалідів і Факультативний протокол до неї

16 грудня стало визначним для людей з особливими потребами всієї держави.  Саме сьогодні зранку, парламент майже одноголосно підтримав пропозицію уряду щодо ратифікації Конвенції  по правам інвалідів та Факультативного протоколу до неї. Це означає що Україна стала 75 країною яка ратифікувала конвенцію та 48 країною яка ратифікували факультативний протокол.
Остання крапка залишається за Президентом.

Згідно із Конвенцією, держави-учасниці зобов´язуються забезпечувати й заохочувати повну реалізацію всіх прав людини й основоположних свобод всіма інвалідами без будь-якої дискримінації за ознакою інвалідності.

В документі визначено, що "під час розробки й застосування законодавства й стратегій, спрямованих на виконання цієї Конвенції, і в рамках інших процесів ухвалення рішень з питань, що стосуються інвалідів, держави-учасниці тісно консультуються з інвалідами, зокрема, дітьми-інвалідами, й активно залучають їх через організації, що їх представляють".

Передбачено також, що "держави – учасниці цієї Конвенції визнають рівне право всіх інвалідів жити у звичайних місцях проживання, коли варіанти вибору є рівними з іншими людьми, і вживають ефективні і належні заходи для того, щоб сприяти повній реалізації інвалідами цього права та повному включенню й залученню їх до місцевої спільноти".

Держави-учасниці Конвенції зобов´язуються вживати належні заходи для усунення дискримінації стосовно інвалідів у всіх питаннях, що стосуються шлюбу, сім´ї, батьківства, материнства та особистих взаємин, нарівні з іншими.

Відповідний законопроект зареєстровано за №0153.

Апарат Верховної Ради Украї